Linux experts Seravo background Linux Debian SUSE
Asiantuntijan avulla onnistut varmasti

Asiantuntijapalvelu kuukausisopimuksella

Onko yrityksellänne käytössä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tai haluaisitte ottaa niitä käyttöön, ja haluatte löytää luotettavan ja asiantuntevan kumppanin varmistamaan että järjestelmät pysyvät tietoturvallisina ja varmatoimisina?

Seravo Oy tarjoaa ylläpitopalvelua yrityksille, jotka käyttävät avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Teemme asiakkaan kanssa kuukausiveloitteisen ylläpitosopimuksen, jonka puitteissa pidämme huolta asiakkaan IT-järjestelmistä sopimuksessa määritellyssä laajuudessa.

Pääosa ylläpitotyöstä on proaktiivista ennakoivaa työtä joka ehkäisee ongelmien esiintymistä ja reaktiivisen työn tarve jää vähäiseksi. Ylläpitotyön puitteissa tehdään myös erinäisiä tilaajan pyytämiä toimenpiteitä ja lisäksi teemme yleistä optimointia tilaajan tietojärjestelmille ottamalla käyttöön oman asiantuntemuksemme mukaisia parhaita käytäntöjä.

Lisäksi palveluun sisältyy kaksi kertaa vuodessa pidettävä IT-strategiapäivä johtavan tietohallintoasiantuntijamme kanssa, jossa käydään läpi asiakkaan kokonaistilanne, tietojärjestelmien elinkaari sekä suunnitellaan tulevia hankintoja ja kehittämiskohteiden priorisointia. Vastuullisena ylläpitokumppanina varmistamme täten, että asiakkaan IT-investoinneista tulee mahdollisimman suuri hyöty.

Ylläpitopalvelu rakentuu aina asiakkaan tarpeen ympärille ja sen laajuus, palvelutaso ja kustannus voidaan sovittaa tarvetta vastaavaksi. Ylläpitosopimuksiin sisältyy muun muassa seuraavat asiat:

  • Suora puhelinnumero ja sähköpostiosoite Seravon valvontakeskukseen priorisoituja ylläpitosopimusasiakkaiden yhteydenottoja varten.
  • Etävalvonta ylläpidettäviiin järjestelmiin siten, että Seravon valvontakeskuksessa voidaan havaita mahdolliset poikkeamat reaaliajassa. Pidemmän aikavälin trendejä voidaan tutkia valvontatilastoista ja kiireellisistä asioista tulee automaattiset hälytykset.
  • Kuukausittainen raportointi asiakkaalle järjestelmien toiminnasta, suorituskyvystä, tietoturvasta ja ylläpidon tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä.
  • Aina ajantasainen dokumentaatio, jotta tietojärjestelmien tekninen toiminta on aina tunnettu ja toistettavissa.
  • Seuranta- ja kehitystyöpajat asiakkaan johdon ja konsulttiemme kesken kahdesti vuodessa, joissa käydään läpi tietojärjestelmien hyöty asiakkaalle ja mahdolliset kehittämiskohteet hyödyn lisäämiseksi, jotta järjestelmä pysyy toiminnan tehostajana eikä muutu jarruksi.

Edullisimmassa ylläpitosopimuksessa vasteaika takuu on next business day eli vian selvittäminen aloitetaan viimeistään seuraavana työpäivänä. Kaikkein kriittisimpiin kohteisiin tarjoamme kahden tunnin vasteaikatakuuta, ympäri vuorokauden ja koko vuoden.

Ylläpitopalvelun edut

Asiakkaan ei tarvitse murehtia Linux-gurujen rekrytoinnista, osaamisen ylläpidosta, lomien ja sairastelujen sijaisuuksista eikä edes sitoutua kokonaisen henkilön kuukausipalkan kokoiseen pysyvään kuluun. Tekemällä ylläpidosta sopimuksen Seravon kanssa huolehdimme kaikista ylläpitoon liittyvistä asioista ja asiakas voi keskittyä tietojärjestelmän käyttämiseen.

Käyttämällä Seravo Oy:tä ylläpitokumppanina varmistetaan, että tietojärjestelmien ylläpidossa noudatetaan alan parhaita käytäntöjä ja uusia ohjelmistoja ja menetelmiä otetaan proaktiivisesti käyttöön (esim. IPv6, HTTP2, sovelluskiihdyttimet, tietoturvaratkaisut).

Aiheeseen liittyviä artikkeleita