Linux experts Seravo background Linux Debian SUSE
Vritualisointi parhaalla mahdollisella tavalla

Palvelinkoneet ja virtualisointi

Tarjoamme asiakkaillemme ylläpidon asiantuntemuksen ohella myös verkkotilaa ja pilvipalvelua itse ylläpitämistämme palvelimista, jolloin asiakas voi luottaa siihen, että kaikki palvelimiin liittyvät asiat ovat selkeästi yhden toimittajayrityksen eli Seravon vastuulla.

Pääosa Seravon omista palvelinkoneista sijaitsee Suomessa ja ovat kokonaan Seravon hallinnassa olevia fyysisiä laitteita. Lisäksi meillä on myös pieni määrä vuokrattua kapasiteettia Saksassa ja Ranskassa.

Omat palvelinkoneemme on kytketty yhteen käyttäen Linux-klusterointitekniikoita. Tietokoneiden virtualisointi on toteutettu KVM-tekniikalla ja Seravo on KVM:ää edistävän Open Virtualization Alliancen jäsen. Tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme virtualisointiin ja pilivpalveluihin liittyen muillekin teknologiayrityksille ja IT-osastoille.

Linux-pohjainen virtualisointi

Meillä on kokemusta sekä pienistä että isoista ympäristöistä ja vahvan Linux-osaamisen takia pystymme toteuttamaan kokonaisuuden, jossa virtualisointi, käyttöjärjestelmät ja sovellukset pelaavat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Annamme myös tarvittaessa koulutusta ympäristön hallintaan.

Miksi valita Linux-pohjainen virtualisointi?

Virtualisointi auttaa hillitsemään infrastruktuurikustannuksia. Virtualisoinnin avulla voidaan hallita paremmin laitteiston määrää, pienentää sähkön kulutusta ja automatisoida toimintoja, jolloin henkilöstöresursseja voidaan ohjata IT:n puolellakin aktiivisimpiin toimiin, kuin pelkkään ”ylläpitoon”. Virtualisoinnin avulla yritys tietää jatkossa tarkemmin, paljonko laitteistoon, sähkönkulutukseen, tilanhankintaan ja henkilöstökuluihin on budjetoitava.

Virtualisointi

Laitteille parempi käyttöaste

Koska palvelimet on välttämätöntä mitoittaa kuormapiikkien mukaan, on niiden kapasiteetti suuriman osan ajasta vajaakäytöllä. Virtualisoimalla monta fyysistä konetta yhdeksi päästään tilanteeseen, jossa laitteiston käyttöaste on koko ajan korkea mutta samaan aikaan on silti kapasiteettia myös yksittäisten palvelimien kuormapiikkejä varten.

Laitemäärän tippuessa saadaan myös muita etuja, kun fyysistä tilaa vapautuu, virrankäyttö vähenee ja vikaantuvien laitteiden määrä minimoituu.

Virtualisointia voi tehdä myös työasemille. Vuoden 2011 Linux-tekona palkittiinkin Kankaanpään kaupungin IT-johtaja ansioistaan työasemavirtualisoinnin käyttöönotossa.

Edut tietoturva, suorituskyky ja avoimuus

Edut kilpailijoihin verrattuna

 • vähemmän tietoturvahaavoittuvuuksia
 • parempi suorituskyky, enemmän virtuaalikoneita samalla laitemäärällä
 • avoimet rajapinnat mahdollistavat integroinnin omiin kokonaisjärjestelmiin

Mikä tahansa laite käy isännäksi ja mikä tahansa käyttöjärjestelmä vieraaksi

Edut avoimuudessa ja yhteentoimivuudessa

 • palvelinlaitteeksi käy todennäköisesti asiakkaan nykyiset laitteet
 • vieraskoneina mikä tahansa käyttöjärjestelmä (Linux, Windows, Mac)
 • erittäin hyvä yhteentoimivuus ja laaja tuki

Linux-virtualisointi lisenssimaksuton vaihtoehto

Edut lisensointimallissa

 • ei lisenssimaksuja tai niihin liittyviä lisenssihallintariskejä
 • isäntäpalvelimen tehoa voi lisätä vapaasti, lisenssi ei aseta rajoituksia
 • kaikki ominaisuudet vakiona, järjestelmät voi optimoida puhtaasti teknisin perustein eikä lisenssikustannusten kasvusta ole pelkoa

Virtualisointi palveluna

Edut palvelupohjaisuudessa

 • riippumattomuus yksittäisestä toimittajayrityksestä, asiakkaalla on aidosti valtaa päättää ratkaisuistaan
 • palvelupohjainen liiketoimintamalli, jossa asiakkaan tarpeet keskiössä

Jos tällä hetkellä käytätte VMwarea tai Hyper-V:tä, kannattaa tutustua Linux-virtualisointiin ja tarjoamaamme tukipalveluun. Perinteisesti Linuxin virtualisointijärjestelmät ovat olleet altavastaavia helppokäyttöisyyden osalta, mutta uudet hallintatyökalut ovat osittain jopa ohittaneet kilpailijat helppoudessa.