Linux experts Seravo background Linux Debian SUSE
Kaikki tietävät, että IT:ssä on paljon potentiaalia.
Me tiedämme miten se lunastetaan.

Palvelumme

Olemme asiantuntijayhtiö, joka pitää huolen, että asiakkaillamme on käytössä parhaat mahdolliset tietojärjestelmät ja että asiakkaidemme liiketoiminta hyötyy tietojärjestelmistä mahdollisimman paljon.

Toimintaamme kuuluu sekä tietojärjestelmien suunnittelu, toteutus että ylläpitopalvelut.

Meillä on erityisasiantuntemusta seuraavista tietojärjestelmien osa-alueista:

Turvallisuus

Tietotekniikkaan sisältyy paitsi paljon potentiaalia, niin myös uhkakuvia. Riskit ovat kuitenkin hallittavissa tekemällä järkeviä arkkitehtuuriratkaisuja ja toimeenpanemalla ne johdonmukaisesti. Asiantuntijoillamme on poikkeuksellisen vankka tietoturvaosaaminen, joka perustuu sekä koulutukseen että kokemukseen, ja joka kattaa tietoturvan kaikki osa-alueet salaustekniikoista tietoturvapolitiikkaan.

Helppokäyttöisyys

Turvallisuus, käytettävyys ja yhteentoimivuus Usein tietotekniikka ei niin automatisoitua kun se voisi olla ja monessa organisaatiossa tietokoneella työskentely on joskus työläämpää kuin kynällä ja paperilla. Käytettävyys ja helppous on liiketoiminnalle kriittistä – ilman niiden onnistumista IT-investointi ei tuota itseään takaisin. Me varmistamme helppokäyttöisyyden asiantuntemuksella suunnitteluvaiheessa ja käytettävyystestauksella toteutusvaiheen aikana.

Yhteentoimivuus

Monet organisaatiot kärsivät yhteentoimivuusongelmista ja ihmiset joutuvat tekemään ylimääräistä työtä, joka olisi helposti automatisoitavissa jos vain eri valmistajien tietojärjestelmät toimisivat yhteen. Asia on ratkaistavissa hyvällä arkkitehtuurisuunnittelulla ja hankintateknisillä järjestelyillä. Me autamme asiakkaitamme vapauttamaan tietonsa.

Tekninen erityisosaamisemme

Katso lisätietoja alasivuilta:

Olemme toteuttaneet projekteja muun muassa seuraavilla alueilla:

 • Linux-pohjaiset virtualisointijärjestelmät
 • palvelinjärjestelmät ja selainpohjaiset verkkosovellukset
 • HTML5-sivustot ja mobiilisovellukset
 • työpöytäsovellukset erityistarpeisiin
 • sulautetut järjestelmät, laiteajurit, kuvankäsittely (tietovirran pakkaus)
 • ohjelmistojen paketointi, jakelu ja massa-asennukset
 • älykortit, tietoturva
 • avoimen datan aggregointi, analysointi ja visualisointi
 • yhteentoimivuus, suorituskyky, käytettävyys

Blogissa lisätietoja

Lisää esimerkkejä osaamisalueistamme on esitelty blogiartikkeleissamme.

Toimintatapamme

Toimintamme lähtee aina asiakkaan tarpeista ja liiketoiminnasta.

Kehittämämme järjestelmät voivat rakentua joko valmisohjelmistoja yhdistelemällä ja räätälöimällä, tai ne voidaan ohjelmoida asiakkaalle mittatilaustyönä. Emme myy tai edusta mitään ohjelmistotuotetta, vaan kaikki järjestelmät kehitetään ja ohjelmistovalinnat tehdään asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan. IT-järjestelmä pitää sovittaa asiakkaan liiketoimintaan, ei toisin päin.

Me opettelemme asiakkaan liiketoiminnan, jotta asiakkaan ei tarvitse opetella tekniikan toimintaa. Pidämme asiakkaidemme puolta ja takaamme, että asiakkaan ei tarvitse sopeutua IT-järjestelmään vaan tietojärjestelmä sopii asiakkaalle.

Asiantuntijapalveluihin sisältyy aina varmistus siitä, että asiakkaamme investoinnit IT-ratkaisuihin tuottavat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä parhaan tuoton. Osaamme huomioida niin sopimusjuridiikan, tietoturvan kuin eri järjestelmien välisen yhteentoimivuudenkin. Tiedämme mihin teknologiaan kannattaa panostaa ja mitä välttää. Meillä on menetelmiä mitata ohjelmiston helppokäyttöisyys ja muuttaa se vertailukelpoisiksi numeroiksi pelkkien mielipiteiden sijasta, jolloin asiakas voi olla varma saavansa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Toimintaperiaatteemme:

 • haluamme olla henkilökohtaisesti ylpeitä työmme jäljestä,
 • lopputulos on katselmoitu monesta eri näkökulmasta monen asiantuntijamme toimesta,
 • asiakkaan tilanne ymmärretään ja asiakas saa enemmän kuin tilasi,
 • työmme tulokset ovat toimittajariippumattomia.

Ketteryys

Massiiviset tietojärjestelmähankkeet ovat tuomittuja epäonnistumaan, koska valmistuessaan ne ovat jo vanhentuineita eivätkä vastaa loppukäyttäjien tarpeita. Me noudatamme kaikessa tekemisessä ketteriä menetelmiä (agile) jotta saadaan nopeammin ja parempia tuloksia.

Maailman suurin innovaatioalusta

Maailmassa on yli 200 000 ohjelmistoa, joiden lähdekoodi on avoimesti käytettävissä. Kaikissa projekteissamme autamme asiakkaitamme hyödyntämään tätä maailman suurinta innovaatioalustaa. Valmiiden, julkisesti testattujen ja auditoitujen komponenttien hyödyntämisen takia pystymme tarjoamaan kilpailijoitamme laadukkaampia tietojärjestelmiä nopeammilla toimitusajoilla ja pienemmillä kokonaiskustannuksilla.

Ota yhteyttä, niin kerromme mitä voimme tehdä puolestanne.